środa, 11 stycznia 2023

 W grudniu wysłaliśmy do Błońskiego Informatora Samorządowego artykuł na temat projektu. Zamieściliśmy w nim też adres naszego bloga; mamy nadzieję, że przynajmniej część czytelników BIS-u się nim zainteresuje.

Oto nasz artykuł, do przeczytania w BIS-ie w styczniu 

Projekt edukacyjny o Puszczy Kampinoskiej w SP2

Od października do grudnia 5 uczennic z klasy VIIa SP2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu, pod opieką pani Aldony Cyranowicz, realizowało projekt edukacyjny zatytułowany „Nasza Puszcza – poznajemy tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego”. To I etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Mazowszu, w którym dziewczęta biorą udział.

W ramach projektu odbyło się wiele działań prowadzonych w szkole i w terenie. Dziewczęta wraz z opiekunką wybrały się w kilka miejsc w KPN. Były w Granicy, gdzie m.in. przeprowadziły wywiad z pracownikiem KPN panią Beatą Bąk, zwiedziły skansen pokazujący budownictwa puszczańskie i cmentarz żołnierzy Września 1939r. Udały się do Lasek, gdzie odwiedziły małe Muzeum poświęcone błogosławionej Matce Róży Czackiej, założycielce Zakładu dla Niewidomych, oraz cmentarz leśny, na którym pochowanych jest wielu znanych ludzi, np. T. Mazowiecki lub J. Lechoń. Wędrowały szlakiem od  Sosny Powstańczej do Zamczyska i Karpat.

Spotkały się ze Starostą powiatu warszawskiego zachodniego, Panem Janem Żychlińskim, który jest wielbicielem turystyki rowerowej i Puszczy Kampinoskiej oraz zasiada w Radzie Naukowej KPN. Przeprowadziły wywiad z Burmistrzem Błonia, Panem Zenonem Reszką, którego pytały o jego kontakty z Puszczą Kampinoską, Panem Pawłem Białeckim, Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą i Kampinosem” oraz Panem Wojciechem Kowalczykiem, dyrektorem Szkoły Cyrkowej w Julinku. W grudniu odbyło się też spotkanie online z rzecznik KPN, Panią Magdaleną Kamińską.

We współpracy z Panem M. Kołotą przygotowały zadania dla uczniów klas IV-V naszej szkoły uczestniczących w rajdzie prowadzącym z Roztoki do Łubca. W konsultacji z Panią E. Podymą zbadały wodę pobraną w Kanale Łasica.

Na zakończenie projektu przeprowadziły lekcje o Puszczy Kampinoskiej dla klas III i IV, z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Wszystkie informacje zamieszczane były na blogu, do którego czytania bardzo zachęcamy (https://blogsp2blonie.blogspot.com/). Można tam m.in. obejrzeć filmik, który dziewczęta nagrywały podczas wędrówek po KPN. Znajduje się tam również Subiektywny TOP 10 Puszczy Kampinoskiej; dziewczęta   w wyniku głosowania wybrały najważniejsze – ich zdaniem – miejsca w Puszczy Kampinoskiej. O każdym miejscu napisały krótką informację, tłumacząc ją na język angielski i niemiecki. Zwycięzcą okazały się Palmiry:

 

PALMIRY, nazywane Katyniem Warszawy, to miejsce masowych egzekucji, symbol niemieckich zbrodni. Znajduje się tu cmentarz z grobami ponad dwóch tysięcy ofiar akcji AB z lat 1939-41. Na cmentarzu spoczywają m.in.: Marszałek Sejmu Maciej Rataj i słynny olimpijczyk Janusz Kusociński. Będąc w Palmirach, można zwiedzić otwarte w 2011r. Muzeum i odbyć spacer ścieżką dydaktyczną „Wokół Palmir”, o długości 1,7km.

Palmiry znajdują się w gminie Czosnów.

 

PALMIRY, called Katyn of Warsaw, is a place of mass executions, a symbol of German crimes. There is a cemetery with the graves of over two thousand victims of the AB action from 1939-41. At the cemetery are burried: Speaker of the Polish Parliament Maciej Rataj and the famous Olimpic champion Janusz Kusociński. While you are in Palmiry, you can visit the museum opened in 2011. Museum and take a walk along the 1.7 km long didactic path "Around Palmiry". Palmiry is located in the commune of Czosnów.

 

PALMIRY, genannt Katyn von Warschau, ist ein Ort der Massenexekution, ein Symbol deutscher Verbrechen. Es gibt einen Friedhof mit den Gräbern von über zweitausend Opfern der AB-Aktion von 1939-41. Auf dem Friedhof ruhen: der Vorsitzende des Sejm Maciej Rataj und der berühmte Olympionike Janusz Kusociński. In Palmiry können Sie den 2011 eröffneten Park besuchen. Museum und machen Sie einen Spaziergang auf dem 1,7 km langen Lehrpfad „Rund um Palmir“. Palmiry liegt in der Gemeinde Czosnów.

GPS 52.33389, 20.74457 

 Dzięki projektowi zwiększyła się wiedza uczestniczek działań, a także ich  koleżanek i kolegów, na temat Puszczy i nie tylko. W trakcie działań uczennice spotkały wielu wspaniałych ludzi, poznały piękne, ważne dla naszej historii i przyrody miejsca. Zdobyły nową wiedzę i umiejętności. W kwietniu okaże się, jak nasz projekt został oceniony przez Komisję Konkursową. Bez względu na wynik, warto było podjąć się tego zadania. To była niezwykła przygoda zarówno dla naszych siódmoklasistek, jak ich opiekunki.

Julka, Michalina, Weronika, Hania, Lila z VIIA SP2

Aldona Cyranowicz

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 Tuż przed świętami doszła do nas super wiadomość. Nasz projekt o Puszczy Kampinoskiej otrzymał WYRÓŻNIENIE w konkursie Wiedzy o Mazowszu!