piątek, 27 stycznia 2023

Zamieszczamy link do filmiku prezentującego działania projektowe (zamieszczonego również na stronie szkoły i Facebooku SP2). W filmiku wykorzystano zdjęcia wykonano w czasie projektu, zdjęcia z https://www.google.pl/intl/pl/earth/ oraz fragmenty Mannequin Challenge przygotowanego w 2017r. na zamówienie SP2.


https://youtu.be/oQO5PymEln0środa, 11 stycznia 2023

 W grudniu wysłaliśmy do Błońskiego Informatora Samorządowego artykuł na temat projektu. Zamieściliśmy w nim też adres naszego bloga; mamy nadzieję, że przynajmniej część czytelników BIS-u się nim zainteresuje.

Oto nasz artykuł, do przeczytania w BIS-ie w styczniu 

Projekt edukacyjny o Puszczy Kampinoskiej w SP2

Od października do grudnia 5 uczennic z klasy VIIa SP2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu, pod opieką pani Aldony Cyranowicz, realizowało projekt edukacyjny zatytułowany „Nasza Puszcza – poznajemy tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego”. To I etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Mazowszu, w którym dziewczęta biorą udział.

W ramach projektu odbyło się wiele działań prowadzonych w szkole i w terenie. Dziewczęta wraz z opiekunką wybrały się w kilka miejsc w KPN. Były w Granicy, gdzie m.in. przeprowadziły wywiad z pracownikiem KPN panią Beatą Bąk, zwiedziły skansen pokazujący budownictwa puszczańskie i cmentarz żołnierzy Września 1939r. Udały się do Lasek, gdzie odwiedziły małe Muzeum poświęcone błogosławionej Matce Róży Czackiej, założycielce Zakładu dla Niewidomych, oraz cmentarz leśny, na którym pochowanych jest wielu znanych ludzi, np. T. Mazowiecki lub J. Lechoń. Wędrowały szlakiem od  Sosny Powstańczej do Zamczyska i Karpat.

Spotkały się ze Starostą powiatu warszawskiego zachodniego, Panem Janem Żychlińskim, który jest wielbicielem turystyki rowerowej i Puszczy Kampinoskiej oraz zasiada w Radzie Naukowej KPN. Przeprowadziły wywiad z Burmistrzem Błonia, Panem Zenonem Reszką, którego pytały o jego kontakty z Puszczą Kampinoską, Panem Pawłem Białeckim, Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą i Kampinosem” oraz Panem Wojciechem Kowalczykiem, dyrektorem Szkoły Cyrkowej w Julinku. W grudniu odbyło się też spotkanie online z rzecznik KPN, Panią Magdaleną Kamińską.

We współpracy z Panem M. Kołotą przygotowały zadania dla uczniów klas IV-V naszej szkoły uczestniczących w rajdzie prowadzącym z Roztoki do Łubca. W konsultacji z Panią E. Podymą zbadały wodę pobraną w Kanale Łasica.

Na zakończenie projektu przeprowadziły lekcje o Puszczy Kampinoskiej dla klas III i IV, z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Wszystkie informacje zamieszczane były na blogu, do którego czytania bardzo zachęcamy (https://blogsp2blonie.blogspot.com/). Można tam m.in. obejrzeć filmik, który dziewczęta nagrywały podczas wędrówek po KPN. Znajduje się tam również Subiektywny TOP 10 Puszczy Kampinoskiej; dziewczęta   w wyniku głosowania wybrały najważniejsze – ich zdaniem – miejsca w Puszczy Kampinoskiej. O każdym miejscu napisały krótką informację, tłumacząc ją na język angielski i niemiecki. Zwycięzcą okazały się Palmiry:

 

PALMIRY, nazywane Katyniem Warszawy, to miejsce masowych egzekucji, symbol niemieckich zbrodni. Znajduje się tu cmentarz z grobami ponad dwóch tysięcy ofiar akcji AB z lat 1939-41. Na cmentarzu spoczywają m.in.: Marszałek Sejmu Maciej Rataj i słynny olimpijczyk Janusz Kusociński. Będąc w Palmirach, można zwiedzić otwarte w 2011r. Muzeum i odbyć spacer ścieżką dydaktyczną „Wokół Palmir”, o długości 1,7km.

Palmiry znajdują się w gminie Czosnów.

 

PALMIRY, called Katyn of Warsaw, is a place of mass executions, a symbol of German crimes. There is a cemetery with the graves of over two thousand victims of the AB action from 1939-41. At the cemetery are burried: Speaker of the Polish Parliament Maciej Rataj and the famous Olimpic champion Janusz Kusociński. While you are in Palmiry, you can visit the museum opened in 2011. Museum and take a walk along the 1.7 km long didactic path "Around Palmiry". Palmiry is located in the commune of Czosnów.

 

PALMIRY, genannt Katyn von Warschau, ist ein Ort der Massenexekution, ein Symbol deutscher Verbrechen. Es gibt einen Friedhof mit den Gräbern von über zweitausend Opfern der AB-Aktion von 1939-41. Auf dem Friedhof ruhen: der Vorsitzende des Sejm Maciej Rataj und der berühmte Olympionike Janusz Kusociński. In Palmiry können Sie den 2011 eröffneten Park besuchen. Museum und machen Sie einen Spaziergang auf dem 1,7 km langen Lehrpfad „Rund um Palmir“. Palmiry liegt in der Gemeinde Czosnów.

GPS 52.33389, 20.74457 

 Dzięki projektowi zwiększyła się wiedza uczestniczek działań, a także ich  koleżanek i kolegów, na temat Puszczy i nie tylko. W trakcie działań uczennice spotkały wielu wspaniałych ludzi, poznały piękne, ważne dla naszej historii i przyrody miejsca. Zdobyły nową wiedzę i umiejętności. W kwietniu okaże się, jak nasz projekt został oceniony przez Komisję Konkursową. Bez względu na wynik, warto było podjąć się tego zadania. To była niezwykła przygoda zarówno dla naszych siódmoklasistek, jak ich opiekunki.

Julka, Michalina, Weronika, Hania, Lila z VIIA SP2

Aldona Cyranowicz

 


 Projekt oficjalnie został zakończony, ale postanowiłyśmy dodać jeszcze kilka informacji do naszego bloga. Lila ze swoją Mamą przetłumaczyły nasz TOP 10  na język hiszpański; mamy więc już teraz 4 wersje językowe. Może jakiś obcokrajowiec natrafi na nasz blog, przeczyta informacje o wybranych przez nas miejscach i zainspirowany nimi, wybierze się do Kampinoskiego Parku Narodowego? 

TOP 10 Puszczy Kampinoskiej - wersja hiszpańska

MIEJSCE I - PALMIRY

PALMIRY, llamada Katyn de Varsovia, es un lugar de ejecuciones masivas, un símbolo de los crímenes alemanes. Hay un cementerio con las tumbas de más de 2000 víctimas de la acion AB desde 1939 hasta 1941. En el cementerio están enterrados el portavoz del Parlamento Maciej Rataj y el famoso olímpico Janusz Kusociński. Estando en Palmira puedes visitar el museo abierto en 2011 donde puedes pasear a lo largo del 1.7 km que mide el paseo didáctico "Alrededor de Palmira". Palmira pertenece a la comarca de Czosnów.

GPS 52.33389, 20.74457

MIEJSCE II - KARPATY

LOS CARPATOS son una larga cordillera de las dunas en el Parque Nacional de Kampinos, en parte bajo estricta protección. Hay una gran cantidad de árboles, sobre todo pinos y robles, y una zona fronteriza con dunas y pantanos. Dos trenes turísticos recorren las dunas: el azul que va desde Kampinos hasta Leszno y el de la sección occidental roja del sendero principal del bosque de Kampinos. A un kilómetro aproximadamente en la parte oeste de los Cárpatos se encuentra Zzamczysko.

MIEJSCE III – DOLINA ROZTOKI

ROZTOKA VALLE/ DOLINA ROZTOKI Un paseo didáctico, de 1.5 km de largo, corre en la depresión entre las dunas. Un torrente solía correr en este lugar. En el siglo 18, había 2 molinos en este torrente. Actualmente, el sendero corre a través de prados húmedos, donde te puedes encontrar al rey del bosque, el alce. Además, el sendero recorre a lo largo de la orilla del Canal Zaborowski y a lo largo del cual hay una área de estricta protección, que se llama Roztoka. Aquí la arboleda está dominada por robles de más de 150 años y cerca de allí hay una presa donde puedes ver castores.

MIEJSCE IV - ZAMCZYSKO

ZAMCZYSKO está situado en la región del Parque Nacional de Kampinos, dentro de la reserva que tiene el mismo nombre, a unos 5,5 kms. al noreste de Kampinos. Allí se encuentran los restos de un asentamiento medieval del s. XIII, donde su población se reunía en la Edad Media en caso de ataque lituano o sudovio. Está ubicado en la frontera que conforman la duna y el extenso cinturón pantanoso que lo protege del sur. Está rodeado de dos terraplénes , que tienen alrededor de un metro de altura, y por dos fosos, cuya anchura tiene unos 4m. La leyenda dice que la Reina Bona escondió allí sus diamantes y oro, pero nunca nadie los ha descubierto todavía.

MIEJSCE V – CMENTARZ w LASKACH

EL CEMENTARIO DEL BOSQUE EN LASKI se localiza en la comarca Izabelin en la Escuela y Centro Educacional para niños ciegos. Su tamaño es menos de una hectarea y hay unas 900 tumbas en su territorio. La fundadora del instituto, la madre Elżbieta Róża Czacka y muchos famosos están enterradis aquí incluyendo políticos como Tadeusz Mazowiecki, escritores como Kzimierz Brandys, Jan Lechoń y Antoni Słonimski, artistas como Halina Mikołajska.

MIEJSCE VI – SOSNA POWSTAŃCZA

SOSNA POWSTAŃCZA/ EL PINO DO LOS INSURGENTES- un lugar que vale la pena visitar en el pueblo de Górki. Tiene más de 170 años, 22 metros de alto y 350 centímetros de circunferencia. Está asociado con la trágica historia del levantamiento de enero. Durante la batalla de Buda Zaborowska en 1863, el general Walerian Remiszewski envió un destacamento de insurgentes al bosque de Kampinos, donde los rusos vencieron al destacamento. Los insurgentes fueron colgados del pino de los insurgentes sin juicio. La leyenda dice que las ramas de los árboles se han doblado bajo el peso de los cuerpos de los convictos. Desgraciadamente, la conífera no ha sobrevivido hasta hoy habiendo sido derribada por un rayo.

MIEJSCE VII ex aequo – ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA „SKRAJEM PUSZCZY” w GRANICY i CMENTARZ w GRANICY

EL SENDERO EDUCATIVO BORDE DE LA SELVA es un recorrido circular de unos 4km. de longitud. Empieza y acaba en el parking del pueblo de Granica. En su recorrido podrás encontrar espacios de interés como el Olszowieckie Błoto, el museo del bosque de Kampinos, un museo al aire libre del Construccion del Bosque, la zona estrictamente protegida de Granica, un cementerio de guerra, etc. Con suerte podrás escuchar o incluso ver uapitíes o ciervos.

EL CEMENTARIO GRANICA fue creado durante la segunda guerra mundial, es uno de los 17 cementerios de guerra en Puszcza Kampinoska. Está situado en el pueblo de Granica a lo largo de la carretera a Bieliny. Ochocientos soldados están enterrados aquí provenientes del ejército „Poznań“ y „Pomorze“ que murieron en septiembre de 1939. También hay soldados del ejército Armia Krajowa. En el cementerio, con forma de águila, hay una estatua en honor a los muertos.

MIEJSCE VIII – SKANSEN BUDOWNICTWA PUSZCZAŃSKIEGO w GRANICY

UN MUSEO AL AIRE LIBRE DEL CONSTRUCCION DEL BOSQUE es parte del museo y centro de enseñanza de Jadwiga y Roman Kobendza y está situado en Granica cerca de Kampinos. Fue creado en los años 80 del siglo 20. Este museo al aire libre representa la ya desaparecida arquitectura tradicional del bosque de Kampinos. Consiguieron reconstruir tres edificios: una cabaña de un granjero rico, una casa de campo de un grajero medio y una granja de un pobre.

MIEJSCE IX – POLANA w LIPKOWIE

EL CLARO EN LIPKÓW es un lugar de recreo localizado en la comarca de Stare Babice. Puedes pasar el tiempo libre en el exterior con familia y amigos. Hay un bonito parque donde los niños pueden encontrar algo interesante y los adultos pueden usar las pistas para practicar deportes (por ejemplo voleibol). El Claro es un punto de partida de un corto sendero que lleva a Lipkowa Woda. En este lugar Henryk Sienkiewicz situó la acción del duelo entre Bohun y Michał Wołodyjowski en su más famosa historia, una de Trilogia:"Ogniem i mieczem". Todos los años se celebra un picnic familiar que se llama „Encuentro con Trilogía”.

MIEJSCE X – ŁUŻOWA GÓRA

ŁUŻOWA GÓRA/ ŁUŻOWA MONTANA es una de las más altas lomas del bosque Kampinos cubierta con pinos jóvenes. En este lugar había un destacamento militar que servía de cuartel para el Pacto de Varsovia en el caso de una guerra nuclear. Hoy los murciélagos hibernan en el sótano del cuartel. Al sur de la loma está Bagno Łuże. En estas zonas se descubrieron las señales más antiguas de los asentamientos en el Parque Nacional de Kampinos, unos 9.000 años atrás. El sendero a Łużowa Góra empieza en el aparcamiento en Łomianki.

 
                                                                         Zdjęcia własne

 Tuż przed świętami doszła do nas super wiadomość. Nasz projekt o Puszczy Kampinoskiej otrzymał WYRÓŻNIENIE w konkursie Wiedzy o Mazowszu!